Menu

Velikonoce

Bádensko-Württembersko (BW)

2018:
po 26.03.2018 až pá 06.04.2018
t13-14
2019:
po 15.04.2019 až so 27.04.2019
t16-17
2020:
po 06.04.2020 až so 18.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Bavorsko (BY)

2018:
po 26.03.2018 až so 07.04.2018
t13-14
2019:
po 15.04.2019 až so 27.04.2019
t16-17
2020:
po 06.04.2020 až so 18.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Berlín (BE)

2018:
po 26.03.2018 až pá 06.04.2018
t13-14
2019:
po 15.04.2019 až pá 26.04.2019
t16-17
2020:
po 06.04.2020 až pá 17.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Braniborsko (BB)

2018:
po 26.03.2018 až pá 06.04.2018
t13-14
2019:
po 15.04.2019 až pá 26.04.2019
t16-17
2020:
po 06.04.2020 až pá 17.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Brémy (HB)

2018:
po 19.03.2018 až út 03.04.2018
t12-14
2019:
so 06.04.2019 až út 23.04.2019
t14-17
2020:
so 28.03.2020 až út 14.04.2020
t13-16
2021:
Není známo

Hamburk (HH)

2018:
po 05.03.2018 až pá 16.03.2018
t10-11
2019:
po 04.03.2019 až pá 15.03.2019
t10-11
2020:
po 02.03.2020 až pá 13.03.2020
t10-11
2021:
Není známo

Hesensko (HE)

2018:
po 26.03.2018 až so 07.04.2018
t13-14
2019:
ne 14.04.2019 až so 27.04.2019
t15-17
2020:
po 06.04.2020 až so 18.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Meklenbursko-Přední Pomořansko (MV)

2018:
po 26.03.2018 až st 04.04.2018
t13-14
2019:
po 15.04.2019 až st 24.04.2019
t16-17
2020:
po 06.04.2020 až st 15.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Dolní Sasko (NI)

2018:
po 19.03.2018 až út 03.04.2018
t12-14
2019:
po 08.04.2019 až út 23.04.2019
t15-17
2020:
po 30.03.2020 až út 14.04.2020
t14-16
2021:
Není známo

Severní Porýní-Vestfálsko (NW)

2018:
po 26.03.2018 až so 07.04.2018
t13-14
2019:
po 15.04.2019 až so 27.04.2019
t16-17
2020:
po 06.04.2020 až so 18.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Porýní-Falc (RP)

2018:
po 26.03.2018 až pá 06.04.2018
t13-14
2019:
út 23.04.2019 až út 30.04.2019
t17-18
2020:
čt 09.04.2020 až pá 17.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Sársko (SL)

2018:
po 26.03.2018 až pá 06.04.2018
t13-14
2019:
st 17.04.2019 až pá 26.04.2019
t16-17
2020:
út 14.04.2020 až pá 24.04.2020
t16-17
2021:
Není známo

Sasko (SN)

2018:
čt 29.03.2018 až pá 06.04.2018
t13-14
2019:
pá 19.04.2019 až pá 26.04.2019
t16-17
2020:
pá 10.04.2020 až so 18.04.2020
t15-16
2021:
Není známo

Sasko-Anhaltsko (ST)

2018:
po 26.03.2018 až so 31.03.2018
t13
2019:
čt 18.04.2019 až út 30.04.2019
t16-18
2020:
po 06.04.2020 až so 11.04.2020
t15
2021:
Není známo

Šlesvicko-Holštýnsko (SH)

2018:
čt 29.03.2018 až pá 13.04.2018
t13-15
2019:
čt 04.04.2019 až čt 18.04.2019
t14-16
2020:
po 30.03.2020 až pá 17.04.2020
t14-16
2021:
Není známo

Durynsko (TH)

2018:
po 26.03.2018 až so 07.04.2018
t13-14
2019:
po 15.04.2019 až so 27.04.2019
t16-17
2020:
po 06.04.2020 až so 18.04.2020
t15-16
2021:
Není známo