Menu

Letnice

Bádensko-Württembersko (BW)

2018:
út 22.05.2018 až so 02.06.2018
t21-22
2019:
út 11.06.2019 až pá 21.06.2019
t24-25
2020:
út 02.06.2020 až so 13.06.2020
t23-24
2021:
Není známo

Bavorsko (BY)

2018:
út 22.05.2018 až so 02.06.2018
t21-22
2019:
út 11.06.2019 až pá 21.06.2019
t24-25
2020:
út 02.06.2020 až so 13.06.2020
t23-24
2021:
Není známo

Berlín (BE)

2018:
po 30.04.2018 až po 30.04.2018
t18
2019:
pá 31.05.2019 až út 11.06.2019
t22-24
2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
Není známo

Braniborsko (BB)

2018:
po 30.04.2018 až po 30.04.2018
t18
2019:
Není známo

2020:
Není známo

2021:
Není známo

Brémy (HB)

2018:
po 30.04.2018 až po 30.04.2018
t18
2019:
pá 31.05.2019 až út 11.06.2019
t22-24
2020:
pá 22.05.2020 až út 02.06.2020
t21-23
2021:
Není známo

Hamburk (HH)

2018:
po 07.05.2018 až pá 11.05.2018
t19
2019:
pá 17.05.2019 až pá 31.05.2019
t20-22
2020:
po 18.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
Není známo

Hesensko (HE)

Žádné prázdniny

Meklenbursko-Přední Pomořansko (MV)

2018:
pá 11.05.2018 až pá 11.05.2018
t19
2019:
pá 07.06.2019 až út 11.06.2019
t23-24
2020:
pá 29.05.2020 až út 02.06.2020
t22-23
2021:
Není známo

Dolní Sasko (NI)

2018:
po 30.04.2018 až po 30.04.2018
t18
2019:
pá 31.05.2019 až út 11.06.2019
t22-24
2020:
pá 22.05.2020 až út 02.06.2020
t21-23
2021:
Není známo

Severní Porýní-Vestfálsko (NW)

2018:
út 22.05.2018 až pá 25.05.2018
t21
2019:
út 11.06.2019 až út 11.06.2019
t24
2020:
út 02.06.2020 až út 02.06.2020
t23
2021:
Není známo

Porýní-Falc (RP)

Žádné prázdniny

Sársko (SL)

Žádné prázdniny

Sasko (SN)

2018:
pá 11.05.2018 až pá 11.05.2018
t19
2019:
pá 31.05.2019 až pá 31.05.2019
t22
2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
Není známo

Sasko-Anhaltsko (ST)

2018:
pá 11.05.2018 až so 19.05.2018
t19-20
2019:
pá 31.05.2019 až so 01.06.2019
t22
2020:
po 18.05.2020 až so 30.05.2020
t21-22
2021:
Není známo

Šlesvicko-Holštýnsko (SH)

2018:
pá 11.05.2018 až pá 11.05.2018
t19
2019:
pá 31.05.2019 až pá 31.05.2019
t22
2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
Není známo

Durynsko (TH)

2018:
pá 11.05.2018 až pá 11.05.2018
t19
2019:
pá 31.05.2019 až pá 31.05.2019
t22
2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
Není známo