Menu

Letnice

Bádensko-Württembersko (BW)

2020:
út 02.06.2020 až so 13.06.2020
t23-24
2021:
út 25.05.2021 až so 05.06.2021
t21-22
2022:
út 07.06.2022 až so 18.06.2022
t23-24
2023:
út 30.05.2023 až pá 09.06.2023
t22-23

Bavorsko (BY)

2020:
út 02.06.2020 až so 13.06.2020
t23-24
2021:
út 25.05.2021 až pá 04.06.2021
t21-22
2022:
út 07.06.2022 až so 18.06.2022
t23-24
2023:
út 30.05.2023 až pá 09.06.2023
t22-23

Berlín (BE)

2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
pá 14.05.2021 až pá 14.05.2021
t19
2022:
pá 27.05.2022 až pá 27.05.2022
t21
2023:
út 30.05.2023 až út 30.05.2023
t22

Braniborsko (BB)

Žádné prázdniny

Brémy (HB)

2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
pá 14.05.2021 až pá 14.05.2021
t19
2022:
pá 27.05.2022 až pá 27.05.2022
t21
2023:
út 30.05.2023 až út 30.05.2023
t22

Hamburk (HH)

2020:
po 18.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
po 10.05.2021 až pá 14.05.2021
t19
2022:
po 23.05.2022 až pá 27.05.2022
t21
2023:
po 15.05.2023 až pá 19.05.2023
t20

Hesensko (HE)

Žádné prázdniny

Meklenbursko-Přední Pomořansko (MV)

2020:
pá 29.05.2020 až út 02.06.2020
t22-23
2021:
pá 21.05.2021 až út 25.05.2021
t20-21
2022:
pá 03.06.2022 až út 07.06.2022
t22-23
2023:
pá 26.05.2023 až út 30.05.2023
t21-22

Dolní Sasko (NI)

2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
út 25.05.2021 až út 25.05.2021
t21
2022:
pá 27.05.2022 až pá 27.05.2022
t21
2023:
út 30.05.2023 až út 30.05.2023
t22

Severní Porýní-Vestfálsko (NW)

2020:
út 02.06.2020 až út 02.06.2020
t23
2021:
Není známo

2022:
Není známo

2023:
út 30.05.2023 až út 30.05.2023
t22

Porýní-Falc (RP)

2020:
Není známo

2021:
út 25.05.2021 až st 02.06.2021
t21-22
2022:
Není známo

2023:
út 30.05.2023 až st 07.06.2023
t22-23

Sársko (SL)

2020:
Není známo

2021:
út 25.05.2021 až pá 28.05.2021
t21
2022:
út 07.06.2022 až pá 10.06.2022
t23
2023:
Není známo

Sasko (SN)

2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
pá 14.05.2021 až pá 14.05.2021
t19
2022:
pá 27.05.2022 až pá 27.05.2022
t21
2023:
pá 19.05.2023 až pá 19.05.2023
t20

Sasko-Anhaltsko (ST)

2020:
po 18.05.2020 až so 30.05.2020
t21-22
2021:
po 10.05.2021 až so 22.05.2021
t19-20
2022:
po 23.05.2022 až so 28.05.2022
t21
2023:
po 15.05.2023 až pá 19.05.2023
t20

Šlesvicko-Holštýnsko (SH)

2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
pá 14.05.2021 až so 15.05.2021
t19
2022:
pá 27.05.2022 až so 28.05.2022
t21
2023:
pá 19.05.2023 až so 20.05.2023
t20

Durynsko (TH)

2020:
pá 22.05.2020 až pá 22.05.2020
t21
2021:
pá 14.05.2021 až pá 14.05.2021
t19
2022:
pá 27.05.2022 až pá 27.05.2022
t21
2023:
pá 19.05.2023 až pá 19.05.2023
t20