Menu

Školní prázdniny - Německo 2023

Vánoční prázdniny Německo
Bádensko-Württembersko (BW)
Baden-Württemberg
21.12.2022

07.01.2023
Bavorsko (BY)
Bayern
24.12.2022

07.01.2023
Berlín (BE)
Berlin
22.12.2022

02.01.2023
Braniborsko (BB)
Brandenburg
22.12.2022

03.01.2023
Brémy (HB)
Bremen
23.12.2022

06.01.2023
Hamburk (HH)
Hamburg
23.12.2022

06.01.2023
Hesensko (HE)
Hessen
22.12.2022

07.01.2023
Meklenbursko-Přední Pomořansko (MV)
Mecklenburg-Vorpommern
22.12.2022

02.01.2023
Dolní Sasko (NI)
Niedersachsen
23.12.2022

06.01.2023
Severní Porýní-Vestfálsko (NW)
Nordrhein-Westfalen
23.12.2022

06.01.2023
Porýní-Falc (RP)
Rheinland-Pfalz
23.12.2022

02.01.2023
Sársko (SL)
Saarland
22.12.2022

04.01.2023
Sasko (SN)
Sachsen
22.12.2022

02.01.2023
Sasko-Anhaltsko (ST)
Sachsen-Anhalt
21.12.2022

05.01.2023
Šlesvicko-Holštýnsko (SH)
Schleswig-Holstein
23.12.2022

07.01.2023
Durynsko (TH)
Thüringen
22.12.2022

03.01.2023